Databáze obsahuje záznamy z aktivní pátrací evidence Policie České republiky. Pro využití zveřejněných informací z databáze s volným přístupem navštivte sekci „Vyhledávání“. Jste uživatel ze spolupracující organizace? Pak pokračujte volbou „Přihlásit se“.

Policie České republiky provozuje od roku 1992 informační systém PSEUD (do 1. 6. 2009 SEUD) - Portál systému evidence uměleckých děl. Jedná se o národní specializovanou pátrací databázi odcizených, nalezených a navrácených předmětů kulturní hodnoty. Byl to společný projekt Policie ČR, Ministerstva kultury ČR a Generálního ředitelství cel ČR. Tento informační systém slouží po potřeby pátrání po odcizených uměleckých předmětech, případně po původu nalezených uměleckých předmětů nezjištěné provenience. Databázi od počátku mohli kromě příslušníků Policie ČR využívat také pracovníci Ministerstva kultury ČR a Celní správy ČR. Systém je od let 2000 - 2001 zpřístupněn veřejnosti na internetu a je provozován i v cizojazyčných mutacích, tedy v angličtině, němčině a ruštině. Pro potřeby veřejnosti jsou ovšem data zveřejněna v omezeném rozsahu, kdy běžný uživatel internetu vidí pouze fotografii a název předmětu.

Informace a poznatky k odcizeným a nalezeným předmětům zasílejte na adresu:
Policejní prezídium ČR
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování
Odbor pátrání
170 89 Praha 7, poštovní schránka 62/KPV
e-mail: uskpv.op.pamatky@pcr.cz